Freitag, 29. Mai 2009
Freitag, 29. Mai 2009

Obama will ab 2016 das 6,6 l Auto, falls das Benzin bis dahin reicht.